وکیل متخصص مهریه

در صورتی که زوجه توانایی مالی نداشته باشد و به اصطلاح قانون معسر باشد ( عدم کفایت اموال یا عدم دسترسی به اموال ) می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی درخواست نماید.

فعلا از پرداخت هرینه دادرسی معاف شود و دادگاه مربوطه با رسیدگی بدوی نسبت به دین، در صورت اثبات اعسار زوجه وی را از پرداخت هزینه دادرسی به صورت موقت معاف می نماید و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده رسیدگی می نماید و در صورت اثبات مشغول بودن زمه زوج به پرداخت مهریه وی را محکوم به پرداخت مهریه به صورت یکجا و کامل می نماید.

اما در صورتی که زوج نیز ادعای اعسار داشته باشد و به عبارت صحیح تر ادعا نماید که توانایی پرداخت کامل مهریه را ندارد با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به معرفی شهود ( در صورت لزوم ) به اثبات ادعای اعسار خود می پردازد و دادگاه بار رسیدگی به این ادعا در صورتی که ثابت شود مهریه را تقسیط نماید و حکم به اقساطی شدن مهریه می دهد و در صورت داشتن وکیل مهریه می توانید اینکار را براحتی انجام دهید.

 

وکیل مهریه

وکیل مهریه

ممکن است در این صورت مقداری از مهریه را به عنوان پیش پرداخت در حکم قید نماید، مقدار پیش پرداخت مهریه و مقدار قسط کاملا بستگی به شرایط زوج و زوجه و نظر قاضی رسیدگی کنند و همچنین شرایط اقتصادی و حکم دارد بنابرین هیچ قاعده و الگوی خاص در جهت تعیین میزان اقساط مهریه وجود ندارد.

زوج هم چنین بعد از محکوم شدن به پرداخت مهریه به صورت اقساطی، پس از گذشت مدت زمانی به صورت تغییر شرایط و اوضاع و اجوال اقتصادی می تواند مجددا دادخواست تعدیل مهریه ( سبک شدن اقساط ماهانه ) را دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی اصلی تقدیم نماید و دادگاه رسیدگی به ان موضوع در صورت تغییر اوضاع و صلاح دید رای به کم شدن اقساط ماهانه می دهد. هم چنین در خصوص زوجه یعنی اگر زوجه با توجه به شرایط مالی خود و یا پیشرفت مال همسر خود ( فعلی یا سابق ) نظریه افزایش اقساط مهریه داشته باشد می تواند با تقدیم دادخواست افزایش اقساط مهریه انجامید همان طور که قبلا ذکر شده وکلای متخصص امور خانواده و مهریه با تخصص چندین ساله در گروه وکلای تهران در پرونده های مذکور آراء مطلوبی را اخذ نموده اند.

برای مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل مهریه می توانید با گروه وکلای تهران تماس بگیرید.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “وکیل متخصص مهریه”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب وردپرس