ارتباطات علمی نباید به زیاده خواهی برخی کشورها گره بخورد – نیوزگزاری پرمیوم | اخبار ایران و جهانحسین سالار آملی در گفتگو با نیوزنگار پرمیوم درباره اینکه آیا تحریم ها بر روی روابط ایران با کشورهای خارجی تاثیر داشته یا خیر گفت: این موضوع باید بررسی شود، بعضی از کشورها مانند فرانسه و اتحادیه اروپا ارتباطات علمی خوبی با ایران دارند.

وی ادامه داد: برخی کشورها هم هنوز موضع مشخصی ندارند، ما باید این موضوع را بررسی کنیم تا مشخص شود که چگونه می توانیم این موضوع را ساماندهی کنیم.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل یادآور شد: ما انتظار داریم جامعه علمی و فناوری دنیا متوجه شود که ارتباطات علمی را نباید به زیاده خواهی برخی از کشورها گره زد.

وی ادامه داد: اگر این کار صورت گیرد به ضرر خود این کشورها است چون قدرت و استقامت علمی ایران چیزی نیست که کسی آن را انکار کرده و کنار گذارد و یا بپوشاند.

سالارآملی افزود: هر کشوری که بخواهد توانمندی علمی ایران را در نظر نگیرد خود را از این پتانسیل ها محروم کرده است بعید می دانم جامعه علم و فناوری در این خصوص پاسخ مثبت به بیگانگان بدهد.